Zasady BHP podczas demontażu azbestu

data publikacji: 09/05/2024

Azbest to termin odnoszący się do grupy minerałów włóknistych, które były szeroko stosowane w przemyśle budowlanym ze względu na ich wyjątkowe właściwości, takie jak odporność na ogień, izolacyjność cieplna oraz wytrzymałość mechaniczna. Materiały zawierające azbest były powszechnie wykorzystywane w produkcji różnego rodzaju wyrobów budowlanych, takich jak płyty dachowe, izolacje termiczne, a także w systemach wentylacyjnych i ogrzewczych. Ze względu na swoją wszechstronność i kosztoefektywność, azbest był popularnym wyborem aż do końca XX wieku, kiedy to jego negatywne skutki zdrowotne stały się powszechnie znane. Demontażem azbestu w Chojnicach zajmuje się firma Dobry Dach. Przyjrzyjmy się temu bliżej.

Dlaczego azbest jest niebezpieczny?

Azbest jest uznany za substancję wysoce niebezpieczną głównie ze względu na swoje włókniste, mikroskopijne cząsteczki, które mogą być łatwo inhalowane, gdy materiały zawierające azbest są uszkodzone lub niewłaściwie manipulowane. Wdychanie włókien azbestu jest bezpośrednio związane z wieloma poważnymi chorobami, w tym z azbestozą, rakami płuc oraz mezoteliomą, rzadkim i śmiertelnym nowotworem wyściółki klatki piersiowej i jamy brzusznej. Ryzyko zdrowotne związane z ekspozycją na azbest zwiększa się z długością i intensywnością ekspozycji, co czyni go szczególnie niebezpiecznym w środowiskach zawodowych.

Demontaż azbestu z dachów i budynków

Demontaż elementów budowlanych zawierających azbest wymaga szczególnej ostrożności i stosowania się do rygorystycznych procedur, aby minimalizować ryzyko uwolnienia włókien azbestowych do środowiska. Prace związane z usuwaniem azbestu powinny być przeprowadzane tylko przez wykwalifikowanych i certyfikowanych specjalistów. Proces demontażu zwykle obejmuje zabezpieczenie miejsca pracy, aby zapobiec rozprzestrzenianiu się włókien azbestu, stosowanie odpowiednich środków ochrony osobistej, takich jak maski przeciwpyłowe i kombinezony ochronne, oraz stosowanie metod mokrego demontażu, które pomagają ograniczyć ilość pyłu w powietrzu. Po usunięciu, materiały zawierające azbest są pakowane w bezpieczny sposób i transportowane do specjalnych składowisk odpadów niebezpiecznych, gdzie są przechowywane zgodnie z obowiązującymi przepisami.